Make your own free website on Tripod.com

AL-FILL: Tafsir Ayat 1 - 5


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Maklum Balas] [Carian]

AL-FILL bermakna GAJAH termasuk golongan surah-surah MAKKIYAH. Mengandungi 9 ayat 30 kalimat dan 130 huruf.

Tersebut di dalam kitab Baidhawi bahawa Nabi saw. bersabda:
"Barang siapa yang mengaji surah AL-HUMAZAH nescaya diafiatkannya oleh Allah Ta'ala pada segala hari hidupnya".


Bismillahiramanirahimi

Ayat 1 - 5

  1. Tidakah kau perhatikan baimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan tentera bergajah?

  2. Tidakkah telah menjadikan (oleh Allah) tipu daya mereka (untuk meruntuhkan Kaabah)itu sia-sia.

  3. Dan diturunkan kepada mereka (oleh Allah) (rombongan) burung berpasukan-pasukan.

  4. Melontar atas mereka itu dengan batu daripada tanah yang terbakar.

  5. Maka menjadikan mereka itu oleh Allah seperti daun-daun yang dimakan (ulat).

KETERANGAN
Ini di antara karunia Allah yang dilimpahkan atas bangsa Quraisy karena telah menewaskan untuk mereka tentara bergajah yang berniat untuk merobohkan Ka'bah dan memusnahkannya, tetapi Allah binasakan mereka dan menghancurkan mereka itu. Peristiwa ini berlaku pada tahun Nabi Muhammad saw. dilahirkan

Diriwayatkan bahawa seorang raja negeri Yaman bernama Abrahah telah membina sebuah gereja yang sangat tinggi dan indah di Shan'aa. Kerana sangat tingginya orang yang melihatnya pasti akan jatuh kupiah di kepalanya. Bangsa Arab ketika itu menamakan bangunan itu Al-Qalis.

Tujuan raja itu adalah untuk memalingkan haji bangsa Arab yang di bawah jajahan takluknya kepada bagunan itu sepertimana mereka haji ke Kaabah. Bangsa Arab dan Quraisy terutamanya menolok seruan tersebut sehingga ada di antara mereka yang membuang najis di dalam bagunan tersebut. dan peristiwa pebuangan najis ini dilapurkan kepada raja Abrahah dan Abrahah bersumpah untuk pergi sendiri ke Mekah dan merobohkan Kaabah dan mencungkil satu persatu batu-batu dindingnya.

Kemudian Abrahah mempersiapkan semua kelengekapan tenteranya untuk menyerang Mekah dan meruntuhkan Kaabah. Abrahah menaiki gajah yang bernama Mahmud di samping dua belas gajah yang lain.

Bangsa Arab merasa bertanggung jawab untuk menyekat kemaraan tentera Abrahah. Di Yaman sendiri tentera Abrahah telah ditentang oleh tentera di bawah tokoh-tokoh terkemuka dan di antaranya ialah Dzu Nafar. Namun bergitu tentara Abrahah dengan mudah saja mengalahkannya.

Dan raja Abrahah meneruskan perjalanannya menuju ke Makkah sampainya di daerah Khats'am ditentang pula oleh Nufail bin Habib dengan kaumnya, mereka ini juga dikalahkan oleh tentara Abrahah, sedang Nufail sendiri telah ditawan, pada mulanya raja Abrahah akan membunuhnya tetapi kemudian dimaafkan untuk dijadikan sebagai penunjuk jalan menuju Makkah.

Kemudian setelah sampai ke Tha'if raja Abrahah disambut oleh penduduk Tha'if karena mereka khawatir kalau raja Abrahah merusak tempat berhala mereka yang bernama Al-Laata, bahkan penduduk mengutus Abu Rughaal untuk menjadi penunjuk jalan menuju ke Mekah. Kemudian ketika tentara Abrabah telah sampai di Maghmas mereka berhenti sebentar dan tentaranya berkesempatan merampas ternak unta kepunyaan orang Makkah dan di antara unta-unta itu terdapat milik Abdul Muttalib dua ratus ekor. Kemudian Abrahah mengutus Hunathah Al-Himyari untuk memberitahu kepada seorang yang terkemuka di Makkah untuk bahwa kedatangannya tidak berperang kecuali jika meraka menghalanginya untuk merobohkan Kaabah, maka Hunathah bertemu dengan Abdul Muttalib dan disumpaikan kepadanya apa yang dikatakan oleh Abrahah itu. Lalu Abdul Mutalib menjawab: Demi Allah kami juga tidak akan memeranginya, dan tidak akan sanggup melawannya, itu Baitullah yang dibangun oleh Khalilullah Nabi Ibrahim as. Maka bila Allah yang mempertahankannya itu hak-Nya, dan bila dibiarkan oleh Allah, maka kami tidak dapat mempertahankannya Hunathah berkata: Jika demikian maka marilah pergi bersamaku menghadap Abrahah, maka ketika Abrahah melihat kedatanga Abdul Muttalib ia merasa segan dan menghormatinya. Kerana Muttalib seorang yang tampan, hebat, gagah dan perkasa. Maka tutunlah Abrahah dari kursinya dan duduk bersama Abdul Muttalib di atas permadani, lalu Abrahah menyuruh juru bahasanay menanyakan padanya apa hajat keinginannya. Jawab Abdul Muttalib: Hajat keinginanku supaya mengembalikan dua ratus ekor untaku yang dirampas. Abrahah berkata melalui juru bahasanya: Sesungguhnya keadaanmu sangat hebat dan mengagumkan, kemudian aku merasa remeh kepadamu ketika engkau hanya memikirkan tentang dua ratus ekor unta sedangkan membiarkan tempat ibadatmu dan bapa-bapamu yang mana aku datang untuk merobohkannya sedangkan kau tidak membicarakan itu sama sekali. Jawab Abdul Muttalib: Aku pemilik unta-unta itu, sedangkan Baitullah itu akan dipertahankan oleh Tuhan sendiri. Abrahah berkata: Tidak akan dapal mempertahankannya daripadaku. Jawab Abdul Muttaib: Terserah kepadamu.

Lalu Abrahah memgembalikan unta yang dirampasnya dan Abdul Muttalib segera meninggalkannya dan mengajak penduduk Mekah supaya meninggalkan Mekah menuju ke bukit-bukit kerana kuatir dari kejahatan tentera Albrahah itu. Dan ketika akan meninggalkan Makah Abdul Muttalib memegan pitu Kaabah sambil berdoa:
"Ya Allah semua orang mempertahankan rumahnya, maka petahankanlah Rumah-Mu. Dan pertahankanlah terhadap kaum salib dan penyembah salib itu pada hari ini, orang yang menyembah kepada-Mu. Jangan sampai salib mereka dan kejahatan mereka dapat mengalahkan kekuasaan-Mu."

Ketika hendak bersiap sedia memasuki Mekah untuk merobohkan Kaabah, gajah-gajah Albrahah enggan menuju ke Mekah. Tetapi jika dipalingkan ke arah lain gajah-gajah itu dengan segera bergerak. Bergitulah keadaannya beberapa ketika sehingga dipukul pun gajah-gajah itu masih enggan menuju ke arah Mekah. Dalam keadaan yang demikian itu Allah mengutuskan burung burung yang membawa tiga biji batu setiap seekor diparuhnya dan di setiap kaki-kakinya. Batu-batu itu pun dijatuhkan keatas tentera-tentera Albrahah, dan tidak ada yang selamat jika mengenai batu itu melainkan mati. bertimpairanlah lari tentera-tentera Albrahah menyelamatkan diri sedangkan Nufail pun lari ke bukit dan melihat sendiri peristiwa itu, lalu beliau bersyair:
"Ke manakah kalian akan lari jika Allah yang menutut (mengejar dan membinasakan)Sedangkan Albarahah yang syram (sumbing hidung dan bibirnya) dialah yang kalah dan tidak menang"

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw. bersabda:
"Sesungguhnya Allah telah menahan tentera bergajah untuk memasuki Mekah, dan Allah menguasakannya kepada Rusulullah dan kaum mukmimin. Dan kini telah kembali kehormatan (haramnya) kota Mekah untuk mengadakan pertumpahan darah di dalam atau gangguan lain-lainnya sebagai keadaan kemarin sebelum penyerbuan kami. Ingatlah yang hadir supaya menyampaikan berita ini kepada yang tidak hadir"


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Maklum Balas] [Carian]