Make your own free website on Tripod.com

AL-MAA'UUN: Tafsir Ayat 1 - 7


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Maklum Balas] [Carian]

AL-MAA'UUN bermakna BARANG-BARANG YANG BERGUNA termasuk golongan surah-surah MAKKIYAH. Mengandungi 7 ayat 25 kalimat dan 125 huruf.

Tersebut di dalam kitab Baidhawi bahawa Nabi saw. bersabda:
"Barang siapa yang mengaji surah AL-MAA'UUN nescaya diampun dia jika ada dia membayar zakat".


Bismillahiramanirahimi

Ayat 1 -7

  1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama (daripada balasan akhirat dan hisab)

  2. Itulah orang yang menghardik (menolak hak-hak) anak yatim.

  3. Dan yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin.

  4. Maka celakalah orang yang salat.

  5. (iaitu) orang yang lalai dari solatnya.

  6. orang-orang yang berbuat riya.

  7. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.
    (-setengah mufassirin mengertikan dengan enggang membayar zakat-).

KETERANGAN
Dalam sulah ini Allah menjelaskan kepada kita sifat orang yang mendustakan agama, sifat-sifat yang buruk yang membawa mereka ke dalam kesengsaraan. Di antara sifat-sifat itu ialah:

Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis bahawa Rusulullah saw. bersabda:
"Itulah solat orang munafik(diulangnya nabi saw sebanyak 3 kali), ia duduk memperhatikan matahari sehingga hampir terbenam di antara kedua tanduk syaitan maka ia bangun dan mematuk empat kali, tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit jua".

Ibnu Abbas ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda:
" Sesungguhnya di dalam jahanam ada sebuah lembah yang mana jahamam sendiri berlindung kepada Allah bahayanya tiap-tiap hari empat ratus kali, lembah itu disediakan bagi orang riya dalam amal perbuatannya dari umat Muhammad yaitu :

maka semua amal riya itu tidak ikhlas kepada Allah dan akan disiksa di dalam lembah itu."

Adapun amal perbuatan yang ikhlas kepada Allah kemudian diketahui orang bukan kerana ia hendak menunjuk maka itu tidak termasuk riya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

Sa'ad bin Abi Waqqas ra. berkata: Aku telah bertanya nabi saw. tentang ayat "Alladzina hum an shalaa tihim saa huun" (ayat ke 5). Maka Nabi saw. menjawab:
"Mereka yang menghakari solatnya hingga akhir waktunya, melalaikannya hingga habis waktunya"
(HR: At-Thabari)


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Maklum Balas] [Carian]