Make your own free website on Tripod.com

AL-LAHAB: Tafsir Ayat 1 - 5


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Maklum Balas] [Carian]

AL-LAHAB bermakna API YANG MARAK termasuk golongan surah-surah MAKKIYAH. Mengandungi 5 ayat 20 kalimat dan 77 huruf.

Tersebut di dalam kitab Baidhawi bahawa Nabi saw. bersabda:
"Barang siapa yang mengaji surah AL-MAA'UUN nescaya dianugrahi pahala seperti shyaid serti Nabi saw. pada hari pembukaan Mekah".


Bismillahiramanirahimi

Ayat 1 - 5

  1. Sungguh binasa kedua tangan Abu Lahab dan (sesungguhnya) dia akan binasa.

  2. Tiada berguna baginya hara kekayaannya danapa yang ia usahakan.

  3. Dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala (marak)

  4. Sedang isterinya yang selalu membawa kayu api.

  5. Di lehernya terikat tali dan serabut.

KETERANGAN
Di dalam surah ini Allah menceritakan kisah Abu Lahab dan isterinya yang menetang Rusulullah saw.. Keduanya akan mendapat kecelakaan dengan dimasukkan kedalam api neraka sedangkan semua harta kekayaan mereka pada ketika itu tidak akan dapat menolongnya, demikian juga segala usaha-usaha nya.

Yang dimaksudkan dengan tangan Abu Lahab dalam surah ini ialah diri Abu Lahab sendiri, dan isterinya yang bernama Arwa binti Harb (Umi Jamil saudara Abu Sufyan) digelar dengan gelaran 'pembawa kayu api' adalah kerana ia selalu menyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi saw. dan kaum muslimin.

ASBABUNNUZUL
Ibn Abbas la. berkata: Pada suatu hari Rasulullah saw. keluar lalu naik di atas bukit dan berseru: Ya shabaa haah (kata panggilan umum). Maka datanglah kebanyakan orang Quraisy, kemudian bertanya Nabi saw. kepada mereka: "Bagaimana pendapatmu jika aku mengatakan bahwa musuh akan menyerbu dearahmu ini di waktu pagi (subuh) atau malam hari, apakah kamu percaya kepadaku?" jawab mereka "Ya", lalu Nabi saw. bersabda "Maka sesungguhnya aku memperingatkan kamu, bahawa kadaanmu ini akan mendatangkan malapetaka dan siksa yang berat". Maka bangkitlah Abu Lahab dan berkata: Apakah hanya untuk itu saja kau mengumpulkan kami, tabban laka (celaka, binasa kau). Kemudian Allah menurunkan surat ini.


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Maklum Balas] [Carian]