Make your own free website on Tripod.com

AN-NAAZI'AAT: Tafsir Ayat 15 - 33


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 1 - 14] [Ayat 34 - 46] [Maklum Balas] [Carian]

Ayat 15 - 26

 1. Apakah sudah sampai kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa as. (Ketika menghadapi Fir'aun dan kaumnya.)

 2. Takala ia dipanggil oleh Tuhannya di lembah yang suci,(bernama) Thuwa (di Thur Sina untuk diberinya tugas).

 3. (firman Allah kepada Nabi Musa as.) Pergilah kepada Fir'aun, sungguh ia telah melampaui batas (sombong dan memperbudak Bani Isra'il hingga membunuh putera-putera mereka).

 4. Maka katakanlah (kepada Fir'aun): Mahukah engkau (Fir'aun membersihkan diri (dari kekufuran)?

 5. Dan aku akan memimpinmu kepada (jalan) Tuhanmu, sehingga kau takut kepada-Nya.

 6. Lalu Musa memperlihatkan ayat (mukjizat) yang besar.

 7. Maka Fir'aun (tetap) mendustakan dan mendurhakai.

 8. Kemudian ia berpaling, seraya berusaha (menentang Musa).

 9. Kemudian dihimpungkannya (menteri-menterinya dan memanggil kaumnya).

 10. Lalu berkata (kepada mereka): Akulah Tuhanmu yang tertinggi.

 11. Maka Allah membalas dengan siksa akhirat dan dunia (dengan menggelamkan dia dan kaumnya di dalam laut merah).

 12. Sesungguhnya ia menjadi 'ibrah (pengajaran dan peringatan) bagi orang yang takut (kepada Allah).

KETERANGAN
Setelah ayat-ayal yang menceritakan kepada orang kafir yang mengingkari adanya bangkit sesudah mati, dan ejekan mereka terhadap Rasulullah saw. serta gangguan mereka terhadap sahabat Nabi saw, yang semuanya memberatkan hati, perasaan dan fikiran Rasulullah saw. Maka Allah lalu menceritakan riwayat Nabi Musa as. ketika ia diutus kepada Fir'aun raja di Mesir yang begitu bermaharajalela semasa pemerintahannya sehingga mengaku sebagai Tuhan, dan menghasut kaumnya untuk memusuhi Musa as. sehingga nabi Musa as. benar-benar menghadapi kesusahan yang sangat berat dalam mengajak mereka beriman.

Maka semua ini sebagai penghibur untuk Nabi Muhammad saw. dalam menghadapi kaumnya, sebab pada akhirnya kelak, kemenang dan kejayaan tentu bagi orang yang takwa dan taat kepada Allah.

Karena itu di lain ayat Allah berfir