Make your own free website on Tripod.com

AN-NAAZI'AAT: Tafsir Ayat 34 - 46


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 1 - 14] [Ayat 15 - 33] [Maklum Balas] [Carian]

Ayat 34 - 41
 1. Maka apabila tiba malapeaka yang dahsyat terbesar (hari dibangkitkan segala makhluk setelah tiupan sangkakala kedua).

 2. Pada hari (saat itulah) teringatlah manusia apa-apa yang telah dilakukan (daripada segala amal perbuaannya tercatit dengan teliti sedang ia sendiri telah melupakannya).

 3. Dan diperlihatkan neraka jahim bagi orang yang melihat (baik yang mukmin maupun yang kafr kemudian menjadi tempat tinggal bagi yang kafr dan diselamatkan daripadanya yang mukmin).

 4. Adapun orang yang (sombong melampui batas maharajalela dalam) durhaka.

 5. Dan hanya mengutamakan (kepuasan) kehidupan di dunia (semata-mata sehingga tidak menghiraukan akhiratnya).

 6. Maka neraka jahim itulah tempat kediamannya.

 7. Adapun orang yang merasa takut kebesaran Tuhannya lalu ia sanggup menahan hawa nafsunya. (sehngga dapat mengekang hawa nafsu dari segala larangan Allah dan melakukan dengan patuh semua perintah Allah).

 8. Maka surgalah tempat tinggalnya.

KETERANGAN
Sesudah Allah menerangkan berbagai macam bukti kekuasaan- Nya untuk membangkitkan orang yang telah mati, di sini Allah menerangkan bila tiba saatnya Allah mengubah semua keadaan dunia ini, langit dan buminya sehingga saat yang sangat dahsyat dan ngeri, pada waktu itulah manusia tersentak dan sadar tentang amal perbuatannya yang lalu. Dan di saat itu neraka telah nampak nyata di depan mata.

Adapun bagi orang yang dahulunya sombong dan hanya hidup memuaskan hawa nafsu di dunia, maka neraka jahim itu tempatnya. Sedang orang yang sanggup mengekang hawa nafsu dan kepada jalan yang diajarkan oleh Allah dan yang diridai-Nya kerana ia takut akan ancaman siksa Allah maka surgalah tempat


Ayat 42 - 46

 1. Mereka (orang-orang kafir) bertanya kepadarmu (Muhammad) tentang hari kiamat bilakah tibanya?

 2. Dari manakah engkau (Muhammad) akan dapat menyebut tiba dan terjadinya.

 3. Hanya kepada Tuhanmulah kesudahan (puncak pengetahuan dan ketentuannya).

 4. Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya (diutus untuk) memperingatkan orang yang takut (akan menghadapinya sehingga ia harus bersiap-sedia untuk menghadapi masa tibanya).

 5. Pada saat (hari) ketika mereka menghadapi hari kebangkitan seakan-akan mereka tiada tinggal di dunia ini kecuali (sekadar) di waktu pagi atau (sekadar di waktu) senja semata-mata.

[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 1 - 14] [Ayat 15 - 33] [Maklum Balas] [Carian]