Make your own free website on Tripod.com

'ABASA: Tafsir Ayat 11 - 23


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 1 - 10] [Ayat 24 - 42] [Maklum Balas] [Carian]

Ayat 11 - 16
 1. Sekali-kali jangan berbuat sedemikian, sesungguhnya ayat-ayat Allah jadi peringatan (pengajaran).

 2. Maka siapa yang menghendaki pasti akan sadar dan ingat. (memperingati pengajaran ini).

 3. (ayat-ayat itu)Di dalam kitab yang dimuliakan.

 4. Yang luhur ditinggikan lagi disucikan.

 5. (diturunkan dengan) tangan-tangan para Malaikat yang ditugaskan padanya.

 6. (Malaikat) Yang mulia-mulia lagi patuh taat berbakti.

KETERANGAN
Dalam ayat-ayat ini Allah memperingatkan supaya perbuatan yang terjadi itu jangan sampai berulang kembali, karena itu maka peringatan ini tetap tercantum dalam kitab Allah untuk disadari oleh siapa yang mau sadar dan memperhatikan tuntunan Allah.

Sedang kitab Allah dihantar oleh para Malaikat yang beramanat menjalankan tugasnya, yang dipuji sebagai makhluk yang patuh taat dan berbakti.

Aisyah ra berkata Rasulullah saw. bersabda:
"Orang yang dapat membaca Quran dengan lancar maka ia bersama malaikat yang menghantar Quran (iaitu Al-safarah, seperti kalimah dalam ayat ke 15 di atas) kepada nabi saw. iaitu (malaikat) yang patuh dan taat. Dan yabg membaca dengan berat (kerana belum mahir membaca) maka ia mendapat pahala dua kali ganda".


Ayat 17 - 23

 1. Binasalah manusia, adalah sangat kafirnya (terhadap nikmat pemberian Allah)

 2. Dari apakah Allah menjadikannya.

 3. Dari setitik air (mani), Allah menciptanya lalu diaturkan-Nya (dengan sempurnanya).

 4. Kemudian dimudahkan jalan baginya, (diberi kekuatan kepada manusia untuk beramal, berbuat baik dan jahat dan dilengkapi dengan akal untuk memikir dan memilih antara dua jalan itu dan diberitahu tentang akibat amal perbuatan mereka itu).

 5. Kemudian (jika tiba ajalnya) mematikan Allah (akan manusia), lalu ia dikuburkan.

 6. Kemudian pada saat yang dikehendaki-Nya, akan dibangkitkannya (dihidupkan kembali untuk diperhitungkan amal perbuatannya sama ada baik atau buruk, untuk menerima pahala atau pun siksa).

 7. Bahkan (manusia itu) tidak menunaikan perintah yang diperintahkan kepadanya (oleh Allah).

KETERANGAN
Dalam ayat-ayat ini Allah menyatakan tentang manusia yang tidak bersukur dengan nikmat Allah, padahal telah nyata bukti kebenaran dan kekuasaan Allah dengan memberi nikmat yang melimpah kepadanya cukup untuk mereka itu berfikir secara jujur dan sehat tentang kejadian awal manusia daripada setitik mani kemudian dibesarkan dan diberi akal fikiran, kemudian dimatikan dan akhirnya dibangkitkan kembali pada hari kiamat.


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 1 - 10] [Ayat 24 - 42] [Maklum Balas] [Carian]