Make your own free website on Tripod.com

AL-INFITHAAR: Tafsir Ayat 1 - 8


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 9 - 19] [Maklum Balas] [Carian]

Surat AL-INFITHAAR (Terbelah) termasuk golongan surah-surah MAKKIYAH. Mengandungi 19 ayat 90 kalimat dan 327 huruf.

Tersebut di dalam kitab Baidhawi bahawa Nabi saw. bersabda "Barang siapa yang mengaji (mempelajari) surah Annaba' diberi Allah taala akan dia minuman yang sejuk".

Bismillahiramanirahimi

Ayat 1 - 5

  1. Apabila langit telah terbelah (pecah dan berubah segala peraturannya)

  2. Dan apabila bintang-bintang (jatuh) berguguran.

  3. Dan apabila laut meluap (dan terbuka setengahnya pada setengahnya, bercampurlah antara air masin dengan air tawar).

  4. Dan apabila kubur dibongkar (ditebalikkan tanahnya dan dibangkitkan segala mayat di dalamnya).

  5. Di saat itulah tiap jiwa mengetahui apa (amalan) yang didahulukan (daripada segala amalan) dan apa yang dikemudiankan (iaitu yang tidak diamalkanya).

KETERANGAN
Dalam ayat-ayat permulaan ini Allah menerangkan saat tibanya hari kiamat di mana semua benda di alam akan rosak struktur binaannya, sehingga langit akan terbelah pecah dan bintang-bintang akan jatuh berguguran, demikian pula lautan akan bergelora dan melimpah ruah dan segala tanah perkuburan akan dibongkarkan untuk mengeluarkan segala mayat-mayat di dalamnya. Maka pada saat itu lah semua orang akan mengetahui setiap amalannya semasa hidup tercatat di sisi Allah untuk dibalas sesuai dengan baik buruknya amalan itu.

Ayat 6 - 8

  1. Hai sekelian manusia apakah yang memperdayakan mu daripada Tuhanmu yang Mulia (sehingga berbual durhaka terhadap Tuhanmu yang maha Pemurah).

  2. Yang telah menjadikan kau (dari tiada kepada ada), lalu menyempurnakan (kejadianmu dengan tubuh badan yang lengkap, diberi akal fikiran dan lain-lainnya).

  3. (padahal Dia berkuasa membentukmu) dalam rupa (bentuk) yang telah kehendak-Nya, Ia susunkan kejadianmu.

KETERANGAN
Umar bin Al Khatthab ra. ketika membaca ayat ini ia berkata:
Tertipu oleh kebodohannya.

Wahai manusia apdkah yang mendorong kita untuk berbuat maksiat pelanggaran terhadap larangan Allah sedangkan Allah tiada henti-henti memberi karunia dan rahmat-Nya kepada kita, Dia bersifat Maha Murah, Penyayang kepada kitau bahkan pada tiap saat kita merasakan rahmat nikmat karunia-Nya yang tak berhenti berupa reski, yang tidak putus-putus, bernafas, sihat tubuh badan, akal fikiran yang sempurna, pancaindera.

Pada hal Allah berkuasa menjadikan kita dalam apa jua bentuk yang Ia kehendaki, tetapi Allah menyempurnakan kejadian manusia. Kerana itu ketahuilah bahawa semata-mata kemurahan Allah-lah yang menjadikan manusia sedemikian rupa, tidak sebagaimana kejadian jin dan binatang-binatang maka tidak seharusnyalah kita melanggar larangan-laranan Allah dan tidak ambil perduli pada suruhan-suruhan Allah.


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 9 - 19] [Maklum Balas] [Carian]