Make your own free website on Tripod.com

AL-GHASYIYAH: Tafsir Ayat 17 - 26


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 1 - 16] [Maklum Balas] [Carian]

Ayat 17 - 26
  1. Apakah mereka tidak melihat (dan memperhatikan) kejadian unat bagaimana terjadinya sedemikian rupa?

  2. Dan (apakah mereka tidak melihat) langit bagaimana ia ditinggikan?

  3. Dan (apakah mereka tidak melihat) gunung-gunung bagaimana dilegakkan?

  4. Dan (apakah mereka tidak melihat) bumi bagaimana didatarkannya? (Sesungguhnya semua kejadian itu cukup menarik perhatian untuk menyadarkan manusia kepada kekuasaan penciptanya dan keindahan peraturannya dan pemeliharaannya sera jaminannya).

  5. Maka berilah (mereka) peringatan, sesungguhnya engkau (Muhammad) seorang yang memberi peringatan .

  6. Engkau tidak dapat memaksa mereka.

  7. Tetapi sesiapa yang berpaling (tidak menurut peringatan ini) dan engkar.

  8. Maka Allah yang akan menyiksa mereka dengan siksa yang besar (dan dahsyat).

  9. Sesungguhnya kepada Kami mereka akan kembali.

  10. Kemudian Kami (pula yang mengadakan) perhitungan (terhadap segala amal perbuatan) mereka.

KETERANGAN
Khalid bin Yazid bin Mu'awiyah bertanya kepada Abu Umamah Albahili: Apakah kalimat yang sangat ringan yang pernah ia dengar dari Rasulullah saw. Jawab Abu Umamah: :Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda:"Ingatlah bahwa kamu semua akan masuk syurga kecuali orang yang lari bagaikan larinya unta dari pemiliknya. (HR: Ahmad)

Di dalam ayat-ayat 17 hingga akhir Allah memperhatikan kebesaran kekuasaan Nya mencipta alam langit, bumi, gunung dan unta yang mereka pergunakan untuk kepentingan sehari-hari itu, untuk mengenal betapa besar kekuasaan, ciptaan, pemeliharaan, Allah terhadap makhluk itu. Dan Allah memberi peringatan bahawa segala amal perbuatan itu akan dibicarakan dan Allah memberi ancaman kepada sesiapa yang engkar dan lari dari ajaran Allah dan Rasulnya dengan ancaman azab siksa dengan api neraka.


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 1 - 16] [Maklum Balas] [Carian]