Make your own free website on Tripod.com

AL-LAIL: Tafsir Ayat 12 - 21


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 1 - 11] [Maklum Balas] [Carian]

Ayat 12 - 21

  1. Sesungguhnya Kamilah yang memberi petunjuk (hidayat dan memberi penjelasan antara hak dengan batil dan halal dengon haram. Dan Kami juga mengutus para Nabi, Rasul untuk mengajarkan kepada manusia syariat hukum Allah).

  2. Dan sesungguhnya kepunyaan Kami lah akhirat dan dunia (maka Kami akan memberikannya kepada siapa yang Kami kehendaki, sedang kekayaan dan kekuasaan Kami tidak akan berkurng karena dosanya orang kafir dan tidak akan bertambah karena ibadah ahli ibadah).

  3. Maka Kami memberi peringatan kepada kamu akan neraka yang beryala-nyala.

  4. Tidak akan mendiaminya (neraka yang beryala-nyala) melainkan (orang) celaka (syaqi).

  5. Iaitu mereka yang mendustakan (kebenaran ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul) dan berpaling (daripadanya).

  6. Dan akan dijauhkan (dari api itu) orang yang bertakwa, (yang menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah).

  7. Ialah membelanjakan harta (kekayaannya dalam berbagai amal kebaikan) untuk membersihkan (jiwanya dan hartanya).

  8. Dan bukan kerana suatu penberian di sisinya dari seseorang yang akan dibalasnya. (malah mereka membelanjakan harta mereka semata-semata kerana Allah bukan kerana membalas budi atau untuk mendapat pujian).

  9. Melainkan (mereka itu) semata-mata mengharap keridaan Tuhannya Yang Maha Tinggi.

  10. Dan lagi akan redha ia (akan yang dianugrahi oleh Allah kepadanya di dalam syurga).

KETERANGAN
Abu Hurairah ra. berkata Rusulullah saw bersabda:
"Tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali orang syaqi (celaka)".
Kemudian sahabat bertanya: "Dan siapakah orang syaqi itu?"
Jawab Nabi saw.:
"Orang yang tidak pernah melakukan taat kepada Allah dan tidak pernah meninggalkan maksiat".
(HR: Ahmad)

Abuhurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda:
"Semua umatku akan masuk surga pada hari kiamat kecuali mereka yang menolak"
Kemudian sahabat bertanya: "Siapakah yang menolak ya Rasulullah?"
Jawab Nabi saw.:
"Siapa yang taat patuh kepadaku masuk surga, melanggar menentang padaku maka ia yang menolak"
(HR: Ahmad, Bukhari)

ASBABUNNUZUL
Sebagian besar ulama tafsir menyatakan bahawa ayat 17-21 diturunkan mengenai kejadian Abu Bakar As Siddiq ra. Diriwayatkan bahwa Bilal ibnu Rabaah ra. seorang hamba dari Abdullah bin Jud'aan Attamimi pada suatu hari ia dalang ke tempat berhala dan buang air besar di sana, maka orang kafir Quraisy mengadukannya kepada tuannya, lalu tuannya menyerahkannya kepada orang-orang kafir untuk disiksa, juga ia memberi kepada seratus ekor unta sebagai tebusannya untuk disembelih di dekat berhala, maka mereka langsung menyiksa Bilal di bawa ke tempat yang sangat panas ditelentangkan untuk disiksa sedang Bilal hanya berkata. Ahadun Ahad.

Dan ketika Rasulullah saw. melihatnya disiksa Rasulullah saw. bersabda padanya "Yunjika ahadun Ahad (Pasti anda akan diselamatkan oleh Tuhan yang Maha Esa)" Kemudian Nabi saw. memberitakan kejadian itu kepada Abu Bakar As Siddiq ra. tentang penderitaan Bilal karena mempertahankan imannya kepada Allah. Maka segera Abu Bakar mengambil satu rithil (kira-kira 60-70 auns) emas dan pergi kepada kaum musyrikin untuk membeli Bilal dari mereka dan memerdekakannya. Sehingga orang musyrikin berkata. "Abu Bakar tidak berbuat sedemikian melainkan berhutang budi kepada Bilal", maka turunlah ayat 17-21 ini.


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 1 - 11] [Maklum Balas] [Carian]