Make your own free website on Tripod.com

Home Page

FORUM STUDI ISLAM

WB01433_.gif (10970 bytes)

 

Kompilasi Ayat-ayat Al-Quran tentang

TAQWA

Kedudukan Taqwa :

Wasiat seluruh Nabi :

An-Nisa : 131 :

Dan sesungguhnya kami telah memerintahkan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan kamu juga, untuk bertaqwa kepada Allah

26 : 10 -11

Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya), " Datangilah kaum yang Zalim itu"

Yaitu  kaum Fir'aun, mengapa mereka tidak bertaqwa ?

26 : 123-124

Kaum Aad telah mendustakan para Rasul, ketika saudara mereka, Hud berkata, " Mangapa kamu tidak bertaqwa ?"

26 :141-142

Kaum Tsamud telah mendustakan para Rasul, ketika saudara mereka, Saleh berkata, " Mangapa kamu tidak bertaqwa ?"

26 : 160-161

Kaum Luth telah mendustakan para Rasul, ketika saudara mereka, Luth berkata, " Mangapa kamu tidak bertaqwa ?"

26 :176-177

Kaum Aikah telah mendustakan para Rasul, ketika saudara mereka, Syu'aib berkata, " Mangapa kamu tidak bertaqwa ?"

37 : 123-124

2 : 21,

Wahai orang-orang yang beriman, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa

Taqwa sebaik-baik bekal

49 : 73

Persiapkanlah bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa

7 ; 26

Taqwa : keselamatan

27 :53

demikianlah telah kami selamatkan orang yang beriman dan mereka itu selalu bertaqwa

Yang diterima dari amal : taqwanya

Daging-daging dan darah-darah unta itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridaan) Allah, tetapi taqwamulah yang mencapainya

CIRI-CIRI TAQWA

2 : 2- 5

Itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertaqwa,

yaitu orang-orang beriman kepada yang ghaib, dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizkinyat,

dan orang-orang yang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan kepada orang-orang sebelum kamu

dan yaqin kepada hari akhir

2 :177

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke barat dan ke timur itu suatu kebaikan. Melainkan kebaikan itu ialah barang siapa yang beriman kepada Allah , malaikat,   kitab, dan para Nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerbat dekat, anak-anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan memerdekakan budak, dan mendirikan shalat, menunaikan zakat , dan menepati janji apabila berjanji, dan sabar baik dalam kesulitan,  penderitaan dan peperangan, yang demikan itulah yang benar, dan yang demikian itu lah orang-orang yang bertaqwa

3 : 133-135

dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan surga   seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa,

Yaitu orang-orang  menginfaqkan rizkinya baik dalam kemudahan maupun kesusahan, yang menahan marahnya, dan memaafkan kepada manusia. Dan Allah menyukai orang yang berbuat baik

Dan orang-orang yang apabila berbuat kekejian atau zalim kepada diri sendiri, maka ia segera ingat kepada Allah, dan beristighfar kepada Allah atas dosa-dosanya. Dan siapakah yang lebih mengampuni dosa selain ALlah ? Kemudian dia tidak meneruskan perbuatannya, meskipun dia mengetahuinya

3 : 15-17

Untuk orang-orang yang bertaqwa pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan ada istri yang suci serta keridaan Allah. dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

Yaitu orang yang berdoa, " ya Tuhan kami, sesunguhnya kami telah beriman, maka ampunilah kami dan peliharalah kami dari siksaan neraka"

Dan orang orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) dan memohon ampun di waktu sahur

21 :48- 49

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang yang bertaqwa,

Yaitu orang yang takut akan azab Tuhan mereka sedang mereka tidak melihatnya dan mereka takut akan tibanya hari kiamat

51:15-19

sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada dalam taman-taman dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berbuat baik.

Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam

Dan mereka di akhir-akhir malam mohon ampun kepada Allah

Anugerah bagi Orang taqwa

8 : 29

Hai  orang-orang yang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kamu furqon*, dan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan menghapus dosa-dosamu

(*furqon : petunjuk membedakan baik dan buruk, petunjuk)

65 : 2-3

Barang siapa beriman kepada Allah, nisaya Allah memberikan  kepada mereka jalan keluar (atas segala persoalan), dan diberi rizki dari tempat yang tidak terduga

65 :4

Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusan

65 :5

Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya

 

7 ; 96

Jika seandainya penduduk suatu negeri Iman dan taqwa, pastilah Kami akan melipatgandakan kepada mereka berkah dari langit dan bumi,