Make your own free website on Tripod.com

Mengenakan Pakaian Sutera

Apa Hukum menggunakan pakaian sutera ?

Para ulama bersepakat, halal bagi wanita dan haram bagi laki-laki
Dasar :

"janganlah memakai sutera dan sutera dibaj" (HR Bukari-Muslim),
"Memakai sutera dan emas diharamkan atas umatku yang laki-laki, dan halal bagi wanita" (HR Tirmidzi)

Apabila pakaian sutera tersebut bercampur dengan bahan lain (wol, katun, dll) maka diperbolehkan asal kadar suteranya tidak lebih banyak (Hadis dari  Umar ra)

Sumber : At-tahdzib