Make your own free website on Tripod.com
 1. Apabila langit terbelah, (QS. 82:1)
 2. dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, (QS. 82:2)
 3. dan apabila lautan dijadikan meluap, (QS. 82:3)
 4. dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, (QS. 82:4)
 5. maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. (QS. 82:5)
 6. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Rabbmu Yang Maha Pemurah. (QS. 82:6)
 7. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang, (QS. 82:7)
 8. dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. (QS. 82:8)
 9. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. (QS. 82:9)
 10. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), (QS. 82:10)
 11. yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), (QS. 82:11)
 12. mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 82:12)
 13. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh keni'matan, (QS. 82:13)
 14. dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. (QS. 82:14)
 15. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. (QS. 82:15)
 16. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. (QS. 82:16)
 17. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? (QS. 82:17)
 18. Sekali lagi, tahukah apakah hari pembalasan itu? (QS. 82:18)
 19. (Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. (QS. 82:19)