Make your own free website on Tripod.com

AL-NAAS: Tafsir Ayat 1 - 6


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Maklum Balas] [Carian]

AL-NAAS bermakna MANUSIA termasuk golongan surah-surah MAKKIYAH. Mengandungi 6 ayat 20 kalimat dan 79 huruf.

Tersebut di dalam hadis bahawa Nabi saw. bersabda:
"Barang siapa mengaji dua suruh Qul a'udzu birabbil falaq (surah Al-Falaq), dan Qul a'udzu birabbin naas (surah surah Al-Naas) adalah ia seolah-olah mengaji seluruh kitab yang diturunkan".


Bismillahiramanirahimi

Ayat 1 - 6

  1. Klatakanlah (hai Muhammad), aku berlindung kepada Tuhan (Allah yang mencipta) manusia.

  2. Raja (yang menguasai dan mengatur semua) manusia.

  3. Sembahan manusia.

  4. Dari kejahatan waswas (syaitan) yang tersembunyi.

  5. Yang membisikkan waswas (kejahatan) ke dalam dada (hati dan perasaan) manusia.

  6. Daripada jenis jin dan manusia.

KETERANGAN
Di dalam surat ini Allah menyebut tiga nama sifat ketuhanan yaitu Arrab, Al Maalik, Al Ilaah, karena Dia lah Allah pencipta segala sesuatu, Dia pula pemeliharanya, penjamin kesejahteraannya dan semua hajat keperluannya, kemudian Allah menyuruh hamba-Nya, makhluk-Nya supaya berlindung kepada-Nya dari segala yang dapat berbisik kepadanya yang menimbulkan rasa takut, kuatir, atau harap dan minta.

Allah menyebut nama pembisik yang berbahaya bagi manusia iaitu: Al-Waswas Al-Khannaas yaitu syaitan yang letap ada pada tiap anak Adam yang selalu menganjurkan berbuat kekejian dan kejahatian, dan menimbulkan berbagai macam khayal dan perasaan negalif, yang menakutkan, sedang orang yang selamat hanya yang diselamatkan oleh Allah. Karena Rasulullah saw. bersabda: "Tiada seorang pun dari kamu, melainkan sudah diserahkan kepadanya kawannya dekatnya (syaitannya)". Sahabat bertanya,"engkau ya Rasulullah?" Jawab Nabi saw.: "Ya juga aku, hanya Allah telah menolong aku untuk mengatasinya, sehingga ia menyerah maka ia tiada menyuruh aku kecuali untuk kebaikan sahaja".

Abu Dzar ra. berkata: Aku pergi untuk menemui Rasulullah saw. tiba-tiba aku mendapatkannya di masjid, maka aku duduk di sampingnya. Rasulullah saw. bertanya: "Hai Abu Dzar apakah engkau telah solat?" "Belum" jawabku. Maka beliau bersabda: "Bangunlah solat" Kemudian Nabi saw. bersabda kepadaku: "Hai Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan syaitan manusia dan jin." Saya bertanya: "Apakah manusia ada juga syaitan?" Jawabnya: "Ya".
(HR: Ahmad)


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Maklum Balas] [Carian]