Make your own free website on Tripod.com

AN-NABA': Tafsir Ayat 1 - 16


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 17 - 30] [Ayat 31 - 40] [Maklum Balas] [Carian]


AN-NABA' bermakna Perkabaran termasuk golongan surah-surah MAKKIYAH. Mengandungi 40 ayat 130 kalimat dan 690 huruf.

Tersebut di dalam kitab Baidhawi bahawa Nabi saw. bersabda:
"Barang siapa yang mengaji (mempelajari) surah Annaba' diberi Allah taala akan dia minuman yang sejuk".

Ayat 1 - 16

 1. Tentang apakah yang mereka itu tanya-menanya?
 2. Tentang perkabaran yang besar (dahsyat, iaitu hari dibangkitkan semula sesudah mati).
 3. Yang mereka telah berselisih tentang (kebenaran)nya.
 4. Hendaknya jangan sedemikian, mereka pasti akan mengetahi (kebenarannya kelak).
 5. Kemudian (sekali lagi) jangan sedemikian, mereka pasti akan mengetahuinya (kebenarannya kelak).
 6. Tidakkah Kami telah menjadikan bumi (sebagai) hamparan.
 7. Dan gunung-gunung sebagai pasak (tiang-tiang).
 8. Dan Kami jadikan kalian berpasangan (lelaki dan perempuan).
 9. Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat.
 10. Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian (menutup kamu dengan kegelapan).
 11. Dan Kami jadikan siang untuk usaha mencari penghidupan (reski).
 12. Dan Kami telah membangun di atasmu tujuh petala langit yang kukuh.
 13. Dan Kami jadikan pelita yang sangat terang (matahari).
 14. Dan Kami telah menurunkan dari langit air yang tercurah (hujan)
 15. Untuk mengeluarkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh- tumbuhan.
 16. Dan kebun-kebun yang berlapis-lapis (lebat, dari berbagai jenis bentuk, warna dan rasanya).

KETERANGAN
Kaum kafir musrikin tertanya-tanya sesamanya apa benarkah akan ada hari berbangkit (sesudah mati) sebagaimana ajaran yang dibawa Nabi saw.

Kebanyakan mereka beranggapan bahwa manusia hanya dikeluarkan oleh rahim ibu kemudian ditelan oleh bumi sedang mati hanya ditentukan oleh masa. Adapula yang berpendapat bahawa yang dibangkitkan hanyalah ruh tanpa jasad sebab jasad telah habis dimakan tanah.

Bahkan adakalanya jika di antara mereka bertemu dengan sahabat Nabi saw. bertanya untuk mengejek dan olok-olok belaka.

Maka terhadap mereka ini yang serupa dengan mereka ini turunlah surah ini untuk mendustakan tanggapan dan menunjukkan hujjah bukti bahwa Allah maha kuasa untuk membangkitkan mereka sesudah mati meskipun telah habis dimakan tanah, atau dimakan binatang buas di hutan atau tenggelam dalam laut sehingga jasadnya menjadi makanan ikan atau terbakar oleh api dan abunya diterbangkan angin.

Karena itu dalam ayat 4-5 Allah memperingatkan dengan ancaman yang keras, jangan beranggapan sedemikian, sebab mereka pasti akan mengetahui sehingga peringatan, ancaman itu diulang dua kali.

Kemudian Allah menunjukkan sembilan macam bukti kebesaran kekuasaan Allah yang tampak di muka mata mereka dan tidak tersembunyi sedikit pun dari mereka;
Bumi yang dihamparkan Allah bagi tempat istirahat manusia dan ternaknya.

Kesemuanya itu cukup membuktikan kebesaran kekuasaan Allah yang tidak terhingga tidak terbatas. Karena itu jika manusia percaya kepada Allah maka tidak akan sukar mempercayai apa yang diajarkan dalam agama Allah, sebab bukti kebesaran kekuasaan yang sudah nyata dan tidak dapat diragukan lagi, terjadi tiap saat di depan mata kepala kita.


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 17 - 30] [Ayat 31 - 40] [Maklum Balas] [Carian]