Make your own free website on Tripod.com

AL-INFITHAAR: Tafsir Ayat 9 - 19


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 1 - 8] [Maklum Balas] [Carian]

Ayat 9 - 19

 1. Sekali-kali jangan bergitu (engkau terpadaya dengan kemuruhan ku dan dengan kesempurnaan kejadian mu sehingga mengabaikan perintah ) bahkan kamu mendustakan agama-Nya.

 2. Sesungguhnya padamu ada penjaga-penjaga (iaitu du Malaikat yang menulis segala amalan perbuatanmu).

 3. Yang mulia-mulia dan penulis yang mencaat.

 4. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. (semua amal perbuaanmu tercatat dengan teliti).

 5. (catatan amal itu gunanya untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang durhaka kerana) Sesungguhnya orang-orang yang taat berbakti dalam (surga yang penuh dengan serba) kenikmatan.

 6. Dan orang-orang yang durhaka berada dalam neraka jahim yang apinya menjulang-julang)

 7. Mereka memasukinya di hari pembalasan (hari kiamat).

 8. Dan mereka (sentiasa berada di dalam neraka jahim dengan azab seksa) dengan tidak dapat gaib (lari) daripadanya.

 9. Sedang kamu tidak mengelahui bagaimanakah (kedashatan) hari pembalasan itu?.

 10. Kemudian sekali lagi anda tidak mengetahui bagaimana suasana di hari pembalasan itu.

 11. (iaitu) Pada hari tiada hak orang lain menolong orang yang lain (walau sedikit pun).dan segala pekerjaan pada hari itu dibawah urusan Allah.

PENGAJARAN SURAH
Surah ini mengandung 4 tujuan:

 1. Menjelaskan sebagian kengerian di hari kiamat.

 2. Keteledoran manusia kerana menerima kurnia Allah

 3. Keterangan bahwa semua amal perbuatan manusia dicatat oleh para Malaikat yang sangat teliti mencatatnya.

 4. Keterangan bahwa manusia di saat terbagi dua yang taat dan yang durhaka.

[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 1 - 8] [Maklum Balas] [Carian]