Make your own free website on Tripod.com

AL-INSYIQAAQ: Tafsir Ayat 16 - 25


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 1 - 15] [Maklum Balas] [Carian]

Ayat 16 - 25
  1. Maka Aku tidak bersumpah dengan syafaq (cahaya merah di waktu senja. Kerana syafaq telah nyata dan tidak perlu bersumpah dengan nya lagi. Dan ini satu cara bersumpah untuk menguatkan lagi kepastian sesuatu benda).

  2. Dan (Aku tidak bersumpah dengan) malam dan apa-apa yang dihimpungkannya.(iaitu kehiduan yang berhimpung di tempat masing-masing pada waktu malam).

  3. Dan bulan apabila menjadi purnama.

  4. Sesungguhnya kamu akan melalui sesuatu hal demi sesatu hal (iaitu mati kemudian dari itu hidup kembali dan segala hal ehwal hari kiamat).

  5. Maka apakah alasan bagi mereka untuk tidak beriman.

  6. Dan (apakah alasan)apabila dibaca kepada mereka al-Quran (mereka) tidak sujud (ta'at dan patuh)

  7. (tidak ada suatu alasan pun) Bahkan orang-orang yang kafir itu mendustakan.

  8. Dan (padahal) Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

  9. Maka kabarkanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang sangat pedh.

  10. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka untul mereka tersedia pahalanya yang tidak putus-putus.

KETERANGAN
Syafaq ialah awan merah setelah terbenam matahari, dan itu tandanya waktu Maghrib. Rasulullah saw bersabda,"Waktu maghrib selama belum terbenam syafaq itu."
(HR. Muslim).

Abu Raafi' berkata: Aku solat bersama Abu Hurairah solat Isya' tiba-tiba dia membaca surah Idzassaama 'insyaqqat (surah ini) maka ketika sampai pada ayat 21 ia bersujud, dan setelah selesai solat aku tanya padanya tentang perbuatannya itu. Jawabnya; Saya tetah sujud ketika solat bersama Rasulullah saw. maka tetap aku akan bersujud bila membacanya sampai aku bertemu kepada Rasulullah saw. (yakni kelak di akhirat).
(HR: Bukhari, Muslim).

Setengah ulama berfatwa dengan hadis Abu Raafi' inilah sunat sujud setelah membaca surah ini pada ayat 21.


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 1 - 15] [Maklum Balas] [Carian]