Make your own free website on Tripod.com

AL-BALAD: Tafsir Ayat 1 - 10


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 11 - 20] [Maklum Balas] [Carian]

Surah AL-BALAD bermakna NEGERI termasuk golongan surah-surah MAKKIYAH diturunkan sesudah surah Qaaf. Mengandungi 20 ayat 82 kalimat dan 320 huruf.

Tersebut di dalam kitab Baidhawi bahawa Nabi saw. bersabda:
"Barang siapa yang mengaji (mempelajari) surah AL-BALAD nescaya dianugerahi Allah ta'ala akan dia sentosa dari amarah Allah ta'ala pada hari kiamat".


Bismillahiramanirahimi

Ayat 1 - 10

  1. Tidak! Aku bersumpah dengan negeri ini (iaitu negeri Mekah).

  2. Sedangkan engkau (ya Muhammad) tinggal di negeri ini.

  3. Dan (demi) yang melahirkan dan yang dilahirkan.

  4. Sesungguhnya Kami menjadikan manusia padahal ia dalam kesusahan.

  5. Adakah ia (yang selalu dalam kesukaran itu) mengira tiada seorang yang dapak berkuasa (untuk mengalahkannya, nenutut tentang amal perbuatannya dan membalas) terhadapnya?.

  6. Ia berkata: aku telah mengeluarkan (belanjakan) harta yang banyak.

  7. Adakah ia mengira tiada seorang pun melihatnya? (adakah ia mengira bahawa Allah tidak mengetahui niat dan isi hatinya).

  8. Tidakkah kami adakan baginya dua mata (untuk melihat kekuasaan dan kekayaan Kami).

  9. Dan lidah dan dua bibir (untuk memenuhi keperluan besar hajatnya).

  10. Dan kami tunjukkan kepada nya dua jalan (iaitu jalan kebaikan untuk di jalaninya dan jalan kejahatan untuk dijauhinya)

KETERANGAN
Al Hasan Bashri dalam menafsirkan ayat ke 5: " Manusia mengira bahawa ia tidak akan dituntut harta kekayaannya, dari mana ia dapat dan ke mana ia belanjakan. Kerana ia merasa bahwa ia telah menafkahkan harta yang banyak sekali.

Rasulullah saw. bersabda pada hadis kursi:
"Allah berfirman: Hai anak Adam Aku telah memberimu nikmat yang amat banyak, engkau tidak akah dapat menghitungnya dan menyukurinya. Dua mata untuk emgkau melihat dengannya dan aku beri tutup maka gunakan untuk melihat apa yang Aku halalkan dan apabila engkau melihat benda yang Aku haramkan maka tutuplah matamu. Juga Aku beri kepada mu lidah juga Aku beri dan Aku beri alat penutupnya, maka gunakanya untuk mengucapkan apa yang Aku perintahkan dan halalkan bagimu, jika ada sesuatu yang aku haramkan maka tutuplah rapat-rapat lidahmu, juga Aku berikan kepada kamu kemaluan dan Aku beri tutup, maka pergunakanlah kemaluanmu itu untu apa yang Aku halalkan dan jika ada sesuatu yang Aku haramkan maka tutuplah. hai anak Adam engkau tidak sanggup menanggung murka Ku dan tidak kuat menerima siksa pembalasan Ku".


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 11 - 20] [Maklum Balas] [Carian]