Make your own free website on Tripod.com

AL-BALAD: Tafsir Ayat 11 - 20


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 1 - 10] [Maklum Balas] [Carian]

Ayat 11 - 20

  1. Tetapi ia titak berani menempuh (jalan amal yang) kesulitan.

  2. Dan tahukah engkau apa kesulitan (akobah) itu?

  3. (Diantaranya ialah) memerdekakan hamba sahya.

  4. Atau memberi makan di hari kelaparan.

  5. Kepada anak yatim dari kaum kerabat.

  6. Atau orang miskin yang terlantar di tanah (iaitu orang yang sangat miskin).

  7. Kemudian ia tergolong dikalangan orang yang beriman yang berpesang dengan kesabaran dan berpesang dengan kasih sayang.

  8. Mereka inilah golongan kanan (yang akan bahagia dan untung dunia akhirat).

  9. Dan orang-orang yang kafir (tidak percaya) dengan ayat-ayat Kami, mereka itu golongan kiri (yang akan scngsara hidupnya, dunia dan akhirat).

  10. Atas mereka itu (pihak kiri) api neraka yang menutup (mereka itu).

KETERANGAN
Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah saw. bersabda:
"Siapa yang memerdekakan seorang sahaya mukmin maka Allah melepaskan dengan tiap-tiap angota budak itu anggotanya dari api neraka, sehingga tangan dengan tangan, kali dengan kaki dan kemaluan dengan kemaluan"
(HR: Bukhari, Muslim, Ahmad)

Ketika said bin Marjanah meriwayatkan hadis ini di hadapan Ali (Zainal Abidin) bin Husain, maka ia bertanya "Adakah benar engkau mendengar hadis ini dari Abu Hurairah?".
Jawab Said; "Ya"
Maka beliau pun memanggil seorang budak yang terbaik dan menyuruhnya memanggil Muthrif (seorang hamba) lalu ia berkata kepadanya "Engkau kini aku merdekakan kerana Allah"
(R: Bukhari, Muslim, Attirmidzi)

Rasulullah saw. bersabda:
"Sedekah terhadap orang miskin mendapat satu, tetapi sedekah terhadap kerabat (keluaraga) mendapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala hubungan kekerabatan.
(R. Ahmad)

Imran Al-Jauni berkata: Jika tiba hari kiamat, Allah menyuruh menangkap tiap orang yang kejam dan setan dan siapa saja yang dahulu ditakuti oleh kerana jahatnya, maka mereka diikat dengan rantai besi kemudian dimasukkan dalam jahanam dan ditutup rapat, demi Allah kaki mereka tidak akan sampai di dasarnya, sedang mata mereka tak dapat melihat bagian atasnya, sedang mata mereka takkan dapat dipejamkan, dan tidak pernah merasakan minuman selamanya.
(HR. Ibnu Abi Hatim).


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 1 - 10] [Maklum Balas] [Carian]