Make your own free website on Tripod.com

AS-SYAMS: Tafsir Ayat 1 - 10


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 11 - 15] [Maklum Balas] [Carian]

Surah AS-SYAMS bermakna MATAHARI termasuk golongan surah-surah MAKKIYAH diturunkan sesudah surah Al-Qadar. Mengandungi 15 ayat 54 kalimat dan 247 huruf.

Tersebut di dalam kitab Baidhawi bahawa Nabi saw. bersabda:
"Barang siapa yang mengaji (mempelajari) surah AL-BALAD nescaya dianugerahi Allah ta'ala akan dia sentosa dari amarah Allah ta'ala pada hari kiamat".


Bismillahiramanirahimi

Ayat 1 - 10

  1. Demi (perhatikan) matahari dan cahayanya.

  2. Dan (demi perhatikan) bulan apabila mengiringinya (ketika masuk matahari).

  3. Dan (demi perhatikan) siang apabila menerangi (ia akan kelam malam).

  4. Dan (demi perhatikan) malam apabila telah menutupinya (akan siang harinya).

  5. Dan (demi perhatikan) langit dan Yang membangunnya (iaitu Allah).

  6. Dan (demi perhatikan) bumi dan Yang menghamparkannya.

  7. Dan (demi perhatikan) jiwa dan Yang menyempurnakannya.

  8. Maka (lalu) diilhamkannya (oleh Allah jalan-jalan) kejahatan dan (jalan-jalan) takwa.

  9. Sungguhnya telah mendapt kemenanganlah orang yang membersihkannya (dari pada segala dosanya).

  10. Dan sungguhnya mendapat kerugianlah orang yang mengotorinya (dengan maksiat).

KETERANGAN
Dalam pembukaan surat ini Allah menyuruh kita memperhatikan suasana kejadian alam, pereadaran matahari, bulan, siang dan malam silih berganti. Allah juga menyuruh kita perhatikan kejadian bumi sebagai tempat tinggal kita dan langit serta binaannya yang kukuh, yang semua itu untuk memenuhi kebuntuhan kita.

Kemudian disuruh perhatikan kepada kejadian manusia dan diilhamkan oleh Allah kepada tiap jiwa itu jalan-jalan untuk berbuat kebaikan atau kejahatan. Maka Allah menerangkan bahawa orang yang dapat membersihkan jiwanya dari segala maksiat akan mendapat kemenangan dan kejayaan yang sebenar tetapi mereka yang mengotori jiwanya dangan segala maksiat akan mendapat kerugian.

Dari ayat ke 7 Allah menerangkan bahawa usaha dan perjuangan manusia dalam hidup ini telah ditakdirkan dari azali lagi. Segala sesuatu itu milik Allah termaksuk kita semua dan Allah berhak terhadap ciptaan-Nya.

Dahulu ada seorang dari suku Juhainah atau Muzainah datang kepada Nabi saw. Ialu bertanya "Ya Rasulullah apakah usaha perjuangan manusia ini sesuatu yang telah ditakdirkan Allah atas mereka, atau memang usaha mefeka terhadap sesuatu yang masih belum diketahui untuk dituntut dan dijadikan bukti?"
Jawab Nabi saw.: "Bahkan semua itu telah ditadirkan Allah atas mereka".
Dia bertanya pula: "Jika demikian untuk apakah kita berusaha?".
Jawab Nabi saw.:"Siapa yang dijadikan untuk sesuatu maka tersedia baginya kemudahannya, seperti firman Allah: "Qad aflaha man zakkaa ha waqqad khaa ba man dassaa haa wanafsin wamaa sawwaa ha' fa'alhamahaa fujuu raha wataqwa haa" (seperti ayat 8 hingga ayat 10).

Ibn Abbas ra. berkata Biasa Nabi saw. jika membaca ayat ini lalu berhenti dan berdoa:
(Allahumma aati nafsi taqwaa haa wazakkihaa anta khairu man zakkaa ha anta waliyuhaa wamaulaa haa)
"Ya Allah berilah pada diriku takwanya, dan bersihkanlah, Engkau sebuk-baik yang membersihkannya, Engkau, Tuhan yang memimpin dan melindunginya".
HR. Afthabarani,Ibn Abi Hatim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah ra.


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 11 - 15] [Maklum Balas] [Carian]