Make your own free website on Tripod.com

Terjemahan Kitab Kimyatusy- Sya'adah
KIMIA KEBAHAGIAAN
Karya : Imam Al-Ghazali

[1.Pendahuluan ] [ 2. Kunci Mengenal Allah ] [3.Pembukaan Hati Ke Alam Ghaib ] [4.Mengenal Allah SWT ] [5.Mengenal Dunia ] [6.Mengenal Akhirat ][7.Neraka Keruhanian ] [8.Berkenaan Muzik & Tarian ] [9.Memeriksa Diri Sendiri & Mengingat Allah ] [10.  Perkawinan ] [11.Cinta kepada Allah ] [12.Memandang Allah ] [13.Tanda Cinta Kepada Allah]


PENDAHULUAN

Ketahuilah bahawa manusia ini bukanlah dijadikan untuk gurau-senda atau "sia-sia" saja.  Tetapi adalah dijadikan dengan 'Ajaib sekali dan untuk tujuan yang besar dan mulia.  Meskipun manusai itu bukan Qadim(kekal dari azali lagi),  namun ia hidup selama-lamanya.  Meskipun badannya kecil dan berasal dari bumi,  namun Ruh atau Nyawa adalah tinggi dan berasal dari sesuatu yang bersifat Ketuhanan.  Apabila hawa nafsunya dibersihkan sebersih-bersihnya,  maka ia akan mencapai taraf yang paling tinggi.  Ia tidak lagi menjadi hamba kepada hawa nafsu yang rendah.  Ia akan mempunyai sifat-sifat seperti Malaikat.  Dalam peringkat yang tinggi itu,  didapatinya SyurgaNya adalah dalam bertafakur mengenang Allah Yang Maha Indah dan Kekal Abadi.  Tidaklah lagi ia tunduk kepada kehendak-kehendak kebendaan dan kenafsuan semata-mata.  Al-Kimiya' Keruhanian yang membuat pertukaran ini.  Seorang manusia itu adalah ibarat Kimia yang menukarkan logam biasa(Base Metal) menjadi emas.  Kimia ini bukan senang hendak dicari.  Ia bukan ada dalam sebarang rumah orang. 

Kimia ini ialah ringkasnya berpaling dari dunia dan menghadap kepada allah Subhanahuwa Taala.  Bahan-bahan Kimia ini adalah empat;

1.  Mengenal Diri
2.  Mengenal Allah
3.  Mengenal Dunia ini Sebenarnya. (Hakikat Dunia)
4.  Mengenal Akhirat sebenarnya (Hakikat Akhirat)

Tambah lagi satu bahan-bahan kimianya yaitu Mencintai Allah sebagaimana yang terdapat dalam bab-bab.

Kita akan teruskan perbincangan kita berkenaan bahan-bahan ini satu-persatu...Insya Allah.

Untuk menerangkan Al-Kimiya' itu dan cara-cara operasinya,  maka pengarang(Imam Ghazali) coba menulis Kitab ini dan ianya diberi judul "Al-Kimiya' As-Saadah" yakni Kimia Kebahagiaan.  Bahwa perbendaharaan Tuhan di mana Kimia ini boleh didapati ialah Hati Para Ambiya' dan pewaris-pewarisNya dari kalangan ulama-ulama Sufi kalangan Aulia Allah.  Barang siapa yang mencarinya selain   itu adalah sia-sia dan akan Muflis (bangkrut) di Hari Pengadilan kelak apabila ia mendengar suara yang mengatakan ,  "Kami telah angkat  tirai dari kamu,  dan pandangan kamu hari ini sangat tajam dan nyata".

Allah Subhanahuwa Taala telah turunkan ke bumi ini 124,000 orang Ambiya untuk mengajar manusia tentang bahan-bahan Al-Kimiya ini.  Bagaimana hendak menyucikan hati mereka dari sifat-sifat rendah dan keji itu. 

Ikuti perkembangan perbincangan Imam Ghazali ini dari satu tingkat ke satu tingkat yang membuka jalan-jalan orang-orang Sufi yang mencapai Maqam Mahabbah;  puncak tertinggi kebahagiaan yang ingin dimiliki oleh orang-orang yang Mengenal Allah.