Make your own free website on Tripod.com
 1. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, (QS. 100:1)
 2. dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku kakinya), (QS. 100:2)
 3. dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, (QS. 100:3)
 4. maka ia menerbangkan debu, (QS. 100:4)
 5. dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh, (QS. 100:5)
 6. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima kasih kepada Rabbnya, (QS. 100:6)
 7. dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan (sendiri) keingkarannya, (QS. 100:7)
 8. dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta 1598. (QS. 100:8)
 9. Maka apabila dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, (QS. 100:9)
 10. dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada, (QS. 100:10)
 11. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. (QS. 100:11)