Make your own free website on Tripod.com
  1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa 1608. (QS. 111:1)
  2. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. (QS. 111:2)
  3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. (QS. 111:3)
  4. Dan (begitu pula) isterinya, pembawa kayu bakar 1609. (QS. 111:4)
  5. Yang di lehernya ada tali dari sabut. (QS. 111:5)