Make your own free website on Tripod.com

'ABASA: Tafsir Ayat 1 - 10


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 11 - 23] [Ayat 15 - 33] [Maklum Balas] [Carian]

SURAH 'ABASA (Mengerutkan Muka) termasuk golongan surah-surah MAKKIYAH. Mengandungi 42 Ayat, 130 Kalimah 533 Huruf.

Di dalam kitab Baidhawi tersebut hadis, "barang siapa mengaji surah 'Abasa nescaya datang ia pada hari kiamat pada hal mukanya tertawa"


Bismillahiramanirahimi

Ayat 1 - 10

  1. Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling

  2. Karena datang kepadanya seorang yang buta.

  3. Dan tiada kamu ketahui, mungkin ia ingin membersihkan diri dari segala dosa dan kekejian.

  4. Atau ingin menerima peringatan (pelajaran), lalu berguna baginya (ajaran dan) peringaan itu.

  5. Adapun (terhadap) orang (yang merasa) kaya itu, (tidak berhajat kepada pelajaran dan tuntunan).

  6. Maka kamu (melayani dan) menghadapinya.

  7. Padahal bukan tanggunganmu (tidak berdosa kamu) bila ia tidak mahu memperbaiki diri (tidak mahu beriman).

  8. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (sungguh-sungguh).

  9. Dan ia (benar-benar) takut (kepada Allah).

  10. Maka kamu berpaling daripada nya (mengabaikannya).

SEBAB-SEBAB TURUN AYAT:
Kebanyakan ahli tafsir menyatakan bahwa ayat-ayat ini turun mengenai Abdullah bin Um Maktum ra. Kelika pada suatu hari Nabi saw. sedang sibuk berdakwah kepada pembesar-pembesar dengan pemuka-pemuka Quraisy untuk beriman kepada Allah. Dan jika mereka memeluk Islam maka akan ramai orang yang akan mengikut mereka berbuat demikian.

Tiba-tiba datang Abdullah bin Um Maktum lalu berkata:
"Ya Rasulullah ajarkan kepadaku apa yang diajarkan Allah kepadamu". Dan tidaklah dihiraukan Nabi saw. akan Ibnu Maktum. Maka diserunya nabi saw. berulang-ulang kali sehingga pada hal ia tidak mengetahui bahawa Nabi saw. pada ketika itu sedang sibuk berdakwah kepada pembesar-pembesar Arab ketika itu, sehingga menjadi masam dan berpaling daripadanya. Maka turunlah ayat di atas ini.

Anas bin Malik ra. berkata: setelah turunnya ayat ini Nabi saw. selalu memuliakannya, bahkan selalu menanya kepadanya kalau-kalau ia ada hajat apa-apa. (HR Abu Ya'laa)

Ibnu Um Maktum ra. adalah juga seorang mu'adzzin Rasulullah saw.


[Index] [Muqaddimmah Juz Amma] [Ayat 11 - 23] [Ayat 15 - 33] [Maklum Balas] [Carian]